Hướng dẫn xem số tiền đã mua trên Shopee

Theo dõi chúng tôi trên

Shopee là hai trang thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam với số lượng người dùng đông đảo. Shopee là nơi giúp người dùng có thể mua hàng online một cách nhanh chóng và thuận tiện, không cần phải ra siêu thị hoặc chợ nữa. Vì tính linh hoạt của việc mua bán trên các trang thương mại điện tử, rất nhiều người đã bỏ ra số tiền cực kỳ lớn vào việc mua sắm online, từ vài trăm cho đến cả chục triệu đồng.

hướng dẫn xem số tiền đã mua trên Shopee

Hướng dẫn xem số tiền đã mua trên Shopee trong năm 2021

Trong năm 2021 Shopee sale liên tục quanh năm, tháng nào cũng sale, có tháng sale đến 2 3 lần. Admin tin rằng bạn số tiền mà bạn mua hàng trên Shopee cũng không nhỏ. Nhưng làm sao để biết được mình đã tốn bao nhiêu tiền cho shopee. Bạn đã mua bao nhiêu đơn hàng trong năm qua.

Đừng lo lắng admin TinGiaSoc sẽ giúp bạn. Hãy làm theo các bước mà ad hướng dẫn bên dưới nha.

📌 Bạn muốn săn mã nhanh và deal cực rẻ thì theo dõi 3 kênh này nha

► Telegram https://t.me/tingiasoc

► Zalo: https://zalo.me/g/umiscf666

► Facebook: https://www.facebook.com/groups/mgglazadashopee/

B1: Bạn truy cập Shopee và thực hiện đăng nhập tài khoản tại đây

(Lưu ý: Chỉ thực hiện trên máy tính thôi nha)

B2: Bạn copy đoạn code bên dưới

var sodonhang = 0,
  sodonhang2021 = 0,
  sotienmgg = 0,
  sotienmggShop = 0,
  sotiendamua = 0,
  sotienduocgiam = 0,
  sotienhang = 0,
  tienvanchuyen = 0,
  tienvanchuyenduocgiam = 0,
  sospdamua = 0,
  kiemtradonhang = !0,
  coin_earn = 0,
  offset = 0,
  getdonhang = 25,
  tongtienship = 0;

function ketqua() {
  var o = [],
    n = new XMLHttpRequest;
  n.onreadystatechange = function() {
    if (4 == this.readyState && 200 == this.status)
      if (o = JSON.parse(this.responseText).orders, sodonhang += o.length, kiemtradonhang = o.length >= getdonhang, o.forEach(o => {
          if (o.create_time > 1609434e3) {
            sodonhang2021 += 1;
            let n = o.shipping_discount_subtotal / 1e5;
            tienvanchuyenduocgiam += n;
            let e = o.shipping_subtotal_before_discount / 1e5;
            tienvanchuyen += e;
            let i = o.merchandise_subtotal / 1e5;
            sotienhang += i;
            let t = o.actual_price / 1e5;
            sotiendamua += t;
            let g = o.shipping_fee / 1e5;
            tongtienship += g, o.items.forEach(o => {
              let n = o.amount;
              sospdamua += n
            });
            let c = (o.payment_info.voucher_info.discount_by_shop_voucher || 0) / 1e5;
            sotienmggShop += c;
            let a = (o.payment_info.promotion_info.used_price || 0) / 1e5;
            sotienmggShop += a;
            let h = (o.payment_info.voucher_info.discount_by_shopee_voucher || 0) / 1e5;
            sotienmgg += h;
            let s = o.payment_info.coin_info.coin_earn_by_shopee_voucher || 0;
            coin_earn += s
          }
        }), offset += getdonhang, kiemtradonhang) console.log("Lấy dữ liệu thành công: " + sodonhang + " đơn hàng. Đang lấy thêm...."), ketqua();
      else {
        sotienhang -= sotienmggShop + sotienmgg, sotienduocgiam = sotienmgg + sotienmggShop + tienvanchuyenduocgiam;
        var n = piprice(sotiendamua);
        console.log("--------------------------------"), 
        console.log("%c Lấy thành công: %c" + piprice(sodonhang2021) + "%c đơn hàng. Bạn đã mua %c" + piprice(sospdamua) + "%c sản phẩm trong năm 2021.", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:blue", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:blue", "font-size: 20px;"), 
        console.log("--------------------------------"),
        console.log("%c Số tiền hàng bạn đã mua là: %c" + piprice(sotiendamua + sotienduocgiam - tienvanchuyen) + "%c VNĐ" + "%c Với phí vận chuyển là: %c" + piprice(tienvanchuyen) +" VNĐ", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:red", "font-size: 25px; color: red;", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color: red"), 
        console.log("%c Tổng là: %c" + piprice(sotiendamua + sotienduocgiam) + " VNĐ", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color: red"),
        console.log("--------------------------------"), 
        console.log("%c Trong đó bạn được giảm: %c" + piprice(sotienmgg + sotienmggShop) + " VNĐ %c" + "%c từ mã giảm giá", "font-size:20px", "font-size:25px; color:red", "font-size:25px: color: red;", "font-size: 20px;"),
        console.log("%c Bạn được giảm %c" + piprice(tienvanchuyenduocgiam) + " VNĐ %c" + "%c phí vận chuyển", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:red", "font-size:25px; color: red", "font-size:20px"), 
        console.log("%c Số xu bạn nhận được %c" + piprice(coin_earn), "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:red"), 
        console.log("--------------------------------"), 
        console.log("%c Vậy tổng tiền mà bạn đã cống nạp cho Shopee là: %c"+ piprice(sotiendamua - coin_earn) + " VNĐ %c" + "%c đã trừ số xu được hoàn", "font-size: 20px","font-size: 25px; color:red;", "font-size: 25px; color: red;", "font-size: 20px;"),
        console.log("%c Để tiết kiệm được nhiều hơn hãy vào web https://tingiasoc.com lấy mã giảm giá nha!!!", "font-size: 20px; color: red")
      }
  }, n.open("GET", "https://shopee.vn/api/v1/orders/?order_type=3&offset=" + offset + "&limit=" + getdonhang, !0), n.send()
}

function piprice(o, n = 0) {
  if (isNaN(o)) return 0;
  o = o.toFixed(n);
  o += "";
  let e = /(\d+)(\d{3})/;
  for (; e.test(o);) o = o.replace(e, "$1,$2");
  return o
}
ketqua();

Nếu bạn muốn xem được số tiền đã mua trên Shopee từ lúc lập tài khoản đến giờ thì copy đoạn code này

var sodonhang = 0,
  sodonhang2021 = 0,
  sotienmgg = 0,
  sotienmggShop = 0,
  sotiendamua = 0,
  sotienduocgiam = 0,
  sotienhang = 0,
  tienvanchuyen = 0,
  tienvanchuyenduocgiam = 0,
  sospdamua = 0,
  kiemtradonhang = !0,
  coin_earn = 0,
  offset = 0,
  getdonhang = 25,
  tongtienship = 0;

function ketqua() {
  var o = [],
    n = new XMLHttpRequest;
  n.onreadystatechange = function() {
    if (4 == this.readyState && 200 == this.status)
      if (o = JSON.parse(this.responseText).orders, sodonhang += o.length, kiemtradonhang = o.length >= getdonhang, o.forEach(o => {
          if (o.create_time) {
            sodonhang2021 += 1;
            let n = o.shipping_discount_subtotal / 1e5;
            tienvanchuyenduocgiam += n;
            let e = o.shipping_subtotal_before_discount / 1e5;
            tienvanchuyen += e;
            let i = o.merchandise_subtotal / 1e5;
            sotienhang += i;
            let t = o.actual_price / 1e5;
            sotiendamua += t;
            let g = o.shipping_fee / 1e5;
            tongtienship += g, o.items.forEach(o => {
              let n = o.amount;
              sospdamua += n
            });
            let c = (o.payment_info.voucher_info.discount_by_shop_voucher || 0) / 1e5;
            sotienmggShop += c;
            let a = (o.payment_info.promotion_info.used_price || 0) / 1e5;
            sotienmggShop += a;
            let h = (o.payment_info.voucher_info.discount_by_shopee_voucher || 0) / 1e5;
            sotienmgg += h;
            let s = o.payment_info.coin_info.coin_earn_by_shopee_voucher || 0;
            coin_earn += s
          }
        }), offset += getdonhang, kiemtradonhang) console.log("Lấy dữ liệu thành công: " + sodonhang + " đơn hàng. Đang lấy thêm...."), ketqua();
      else {
        sotienhang -= sotienmggShop + sotienmgg, sotienduocgiam = sotienmgg + sotienmggShop + tienvanchuyenduocgiam;
        var n = piprice(sotiendamua);
        console.log("--------------------------------"), 
        console.log("%c Lấy thành công: %c" + piprice(sodonhang2021) + "%c đơn hàng. Bạn đã mua %c" + piprice(sospdamua) + "%c sản phẩm.", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:blue", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:blue", "font-size: 20px;"), 
        console.log("--------------------------------"),
        console.log("%c Số tiền hàng bạn đã mua là: %c" + piprice(sotiendamua + sotienduocgiam - tienvanchuyen) + "%c VNĐ" + "%c Với phí vận chuyển là: %c" + piprice(tienvanchuyen) +" VNĐ", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:red", "font-size: 25px; color: red;", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color: red"), 
        console.log("%c Tổng là: %c" + piprice(sotiendamua + sotienduocgiam) + " VNĐ", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color: red"),
        console.log("--------------------------------"), 
        console.log("%c Trong đó bạn được giảm: %c" + piprice(sotienmgg + sotienmggShop) + " VNĐ %c" + "%c từ mã giảm giá", "font-size:20px", "font-size:25px; color:red", "font-size:25px: color: red;", "font-size: 20px;"),
        console.log("%c Bạn được giảm %c" + piprice(tienvanchuyenduocgiam) + " VNĐ %c" + "%c phí vận chuyển", "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:red", "font-size:25px; color: red", "font-size:20px"), 
        console.log("%c Số xu bạn nhận được %c" + piprice(coin_earn), "font-size: 20px;", "font-size: 25px; color:red"), 
        console.log("--------------------------------"), 
        console.log("%c Vậy tổng tiền mà bạn đã cống nạp cho Shopee là: %c"+ piprice(sotiendamua - coin_earn) + " VNĐ %c" + "%c đã trừ số xu được hoàn", "font-size: 20px","font-size: 25px; color:red;", "font-size: 25px; color: red;", "font-size: 20px;"),
        console.log("%c Để tiết kiệm được nhiều hơn hãy vào web https://tingiasoc.com lấy mã giảm giá nha!!!", "font-size: 20px; color: red")
      }
  }, n.open("GET", "https://shopee.vn/api/v1/orders/?order_type=3&offset=" + offset + "&limit=" + getdonhang, !0), n.send()
}

function piprice(o, n = 0) {
  if (isNaN(o)) return 0;
  o = o.toFixed(n);
  o += "";
  let e = /(\d+)(\d{3})/;
  for (; e.test(o);) o = o.replace(e, "$1,$2");
  return o
}
ketqua();

B3: Thực hiện dán copy và xem kết quà

Tại trang Shopee bạn ấn phím F12 mở trình xem html > chọn tab Console > dán code vừa copy và ấn Enter (xem hình bên dưới)

Sau đó bạn chờ xử lý để xem kết quả nha. Kết quả như hình bên dưới

Wow thật bất ngờ phải không nào. Các bạn có thể xem được tổng tiền mà bạn đã được giảm khi dùng mã giảm giá nữa đó

À quên nữa, nếu bạn muốn lấy mã giảm giá Shopee thì xem ở đây nha >> https://tingiasoc.com/shopee

Chúc các bạn thực hiện thành công. Và nhớ chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích nha.

Nguồn: J2TEAM Community

📌 Bạn muốn săn mã nhanh và deal cực rẻ thì theo dõi 3 kênh này nha

► Telegram https://t.me/tingiasoc

► Zalo: https://zalo.me/g/umiscf666

► Facebook: https://www.facebook.com/groups/mgglazadashopee/

Chia Sẻ Bài Viết

Bài Viết Hay

📢📢 Theo dõi kênh Telegram nhận voucher và deal rẻ nhanh nhấtXEM NGAY