Mã giảm giá shopee ngày 18/7 FreeShip

 

 

Mã giảm giá shopee ngày 18/7

Mã giảm giá shopee ngày 18/7 FreeShip

Các bạn nhấn link mở App Shopee để lưu mã nhé

Mã có hiệu lực từ 0h ngày 18/7 và dùng trên App Shopee

Freeship đơn 0đ Shopee Mall  từ 0h – 2h, 150k cả ngày

♦️ Thời trang freeship 0đ ️  http://bit.ly/2Y1Y5Be

♦️  Ngày họi mẹ và bé ️ https://gogoo.mobi/df5polv

♦️ Lấy mã freeship http://bit.ly/2XDX7uz

♦️ Game mua hàng 1đ ➡️ http://bit.ly/2LrHFeJ

♦️ Sp freeship 0đ ➡️ http://bit.ly/2XQju0d

————–

? Bách hóa online ?

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LuKknK

 • FMPG GIẢM 50K Áp dụng cho đơn hàng >50K.
 • FMPGSBD GIẢM 20% Áp dụng cho đơn hàng >199K.
 • FMJULY GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >199K.
 • GROJULY GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >150K.
 • GROT7 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • FMCGU12 GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >199K.
 • FMPGBEAUTY GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >199K.

!

? Điện Gia Dụng ?

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LtJbNs

 • ELHAH2 GIẢM 30K Áp dụng cho đơn hàng >0đ.
 • ELHAH1 GIẢM 60K Áp dụng cho đơn hàng >0đ.
 • ELHAH0H GIẢM 30% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • ELHA07 GIẢM 7% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • ELHAG500 GIẢM 4% Áp dụng cho đơn hàng >3tr.

 

!

Điện Tử Công Nghệ —

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2Lu5DFW

 

 • ELCEJULY GIẢM 7% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • ELCA7 GIẢM 7% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • ELMT6 GIẢM 4% Áp dụng cho đơn hàng >6tr.
 • ELMT300K GIẢM 4% Áp dụng cho đơn hàng >1tr5.
 • ELCL07 GIẢM 5% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • ELLAPTOP5 GIẢM 5% Áp dụng cho đơn hàng >6tr.
 • ELKINGSTON07 GIẢM 7% Áp dụng cho đơn hàng >400K.
 • ELCBHUA GIẢM 1tr Áp dụng cho đơn hàng >0đ.
 • HUAWFANS GIẢM 950K Áp dụng cho đơn hàng >9TR.
 • ELPSJULY GIẢM 7% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • PHILJULY GIẢM 300K Áp dụng cho đơn hàng >2tr9.
 • ELMS07 GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • LGOFJUL19 GIẢM 200K Áp dụng cho đơn hàng >3tr.

!

— Đồ Chơi —

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2Ls307O

 

 • TOYXU07 GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >150K.
 • TOYJULY GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • TOY15 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >250K.
 • TOYBRAND7 GIẢM 70K Áp dụng cho đơn hàng >350K.

!

 

Đồng Hồ —

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2Ls307O

 

 • WTCHJULY GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • WTCHVIPJULY GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >299K.

!

— Giày Dép Nam —

Nhấn link lưu mã ➡️  http://bit.ly/2XCRiOe

 

 • MAMSMALL07 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >150K.
 • MAMST7 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • MAMSINT7 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.

!

Giày dép nữ —

Nhấn link lưu mã ➡️  http://bit.ly/2LuICCL

 • WS1507 GIẢM 20K Áp dụng cho đơn hàng >99K.

 

!

Chăm sóc nhà cừa —

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LuID9N

 

 • HCPGDAY1 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >199K.
 • HCPGSBD50 GIẢM 50K Áp dụng cho đơn hàng >250K.
 • HCJULY GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >200K.
 • HCPGSBD GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >199K.

!

Mẹ và Bé —

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2Xzkaa3

 

 • MKBPAMPERS99 GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >999K.
 • MKBPAMPERS49 GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >499K.
 • MKBPAMPERS GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >1tr1.
 • MKBPAMSBD11 GIẢM 11% Áp dụng cho đơn hàng >349K.
 • MKBJULY GIẢM 35K Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • MKBFRISO100 GIẢM 100K Áp dụng cho đơn hàng >1tr2.
 • MKBFRISO07 GIẢM 5% Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • MKBENFA7 GIẢM 70K Áp dụng cho đơn hàng >700K.
 • MKBJJ55 GIẢM 55K Áp dụng cho đơn hàng >350K.
 • MKBJJ07 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >199K.
 • MKBNESTLE7 GIẢM 30K Áp dụng cho đơn hàng >300K.

!

?  Sức khỏe & Sắc đẹp —

Nhấn link lưu mã ➡️  http://bit.ly/2Ltmvgm

 • COS1807 GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >1tr1.
 • COSWE GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >150K.
 • FMDUREXJULY GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >250K.
 • FMROHTO50 GIẢM 50K Áp dụng cho đơn hàng >399K.
 • FMROHTO20 GIẢM 20K Áp dụng cho đơn hàng >199K.

 

!

?  Ô tô xe máy —

Nhấn link lưu mã ➡️  http://bit.ly/2Ltmvgm

 • AU7777 GIẢM 17K Áp dụng cho đơn hàng >107K.
 • AU0107 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >50K.
 • AUMALL20 GIẢM 30K Áp dụng cho đơn hàng >30K.

!

Nhà cửa đời sống —

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LBd52r

 

 • APHL1807 GIẢM 20K Áp dụng cho đơn hàng >0đ.
 • HLDAY1807 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >300K.
 • HLXU07 GIẢM 20K Áp dụng cho đơn hàng >0đ.
 • HLMALL0107 GIẢM 200K Áp dụng cho đơn hàng >1tr.
 • HLPHIL15 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >200K.

!

Sách VPP —

Nhấn link lưu mã ➡️  http://bit.ly/2XGZqx1

 • BMVANHOC GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.

 

!

?  Túi ví nữ

Nhấn link lưu mã ➡️  http://bit.ly/2LtLpwi

 • WB1507 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >0đ.

 

!

Thể thao & Du Lịch —

Nhấn link lưu mã  ➡️  http://bit.ly/2LzdeTE

 • MASOJULY GIẢM 100K Áp dụng cho đơn hàng >500K.
 • MASOHV07 GIẢM 50K Áp dụng cho đơn hàng >399K.
 • MASO7 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >0đ.
 • MASOT7 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • MASO70 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >0đ.

!

?  Thời Trang Nam

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LtLDDE

 • MA0715 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >150K.
 • MAMALL07 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >200K.
 • MA07 GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • MATOP07 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • MAFST7 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • MATOPJUL GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >150K.

!

?  Phụ kiện thời trang

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LtLDDE

 • FAHOT GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >99K.
 • FAFAS157 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >150K.

 

? Thời Trang trẻ em

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LtQkNE

 • KIDJULY19 GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >150K.
 • KID1507 GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >99K.

!

? Thời Trang Nữ

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LtQkNE

 • WACBJULY GIẢM 15% Áp dụng cho đơn hàng >50K.
 • WAHOT60 GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >350K.
 • WAHOT40 GIẢM 12% Áp dụng cho đơn hàng >250K.
 • WAHOT20 GIẢM 20K Áp dụng cho đơn hàng >150K.

 

? Voucher dịch vụ

Nhấn link lưu mã ➡️ http://bit.ly/2LtQkNE

 • VSXU07 GIẢM 10% Áp dụng cho đơn hàng >99K.

 

!

♦️ Xem thêm mã tại web tingiasoc.com

♦️ lấy mã bằng messenger m.me/muahanggiare

♦️ Group hỗ trợ: http://bit.ly/2rwt8Uj

Tags

Bình Luận