Thẻ: Giải phóng hàng tồn – ăn mừng đại lễ – ưu đãi đến 2 triệu